Kontorfellesskap

Kontorfellesskapet består av 6 selskap hvorav 3 er statsautoriserte revisorer og 3 er registrerte revisorer. Samtlige har variert og lang erfaring som utøvende revisorer.

I tillegg blir alle faglig oppdatert gjennom årlige kurs.

Vi baserer oss i det daglige på høy grad av faglig samarbeid mellom selskapene.