Våre tjenester

  • Ordinær revisjon (lovpålagt revisjon)
  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter
  • Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaver og likningspapirer
  • Utarbeidelse av delårsrapporter
  • Bistand ved etablering og opphør av selskaper
  • Omorganiseringer (fusjoner, fisjoner)
  • Gjennomgang, evaluering og forslag til effektivisering av intern kontroll
  • Attestasjonsoppdrag (for ex prosjektregnskap v/ tilskuddsordninger)
  • Skatte- og avgiftsrådgivning

Vi kurses kontinuerlig for å tilfredsstille gjeldende regler vedrørende etterutdanning for revisorer. Dette bidrar til å sikre at vi til enhver tid er faglig oppdatert og kan yte best mulig service for våre klienter.